Her er det nye styret i Norges Råfisklag!

Historisk milepæl da Norges Råfisklags årsmøte valgte nytt styre.

Foto: Lisbeth Nikolaisen Drotz

08. mai 2024 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


Fem av elleve styremedlemmer i Råfisklaget er nå kvinner. Salgslagets eierorganisasjoner har jobbet målrettet de siste årene for å få en bedre kjønnsbalanse, og Råfisklagets styreleder er glad for at arbeidet nå viser resultater gjennom et mer representativt styre. 

– Det var både ønskelig og nødvendig å gjøre endringer for å imøtekomme det nye kravet i samvirkeloven om 40 % kjønnsbalanse i styret, sier styreleder i Norges Råfisklag, Rolf Guttorm Kristoffersen.  

Andelen kvinner som søker seg til utdanning innenfor fiske og fangst har doblet seg over de siste to årene, og det blir stadig flere kvinnelige fiskere. Representasjon er viktig, og derfor er det gledelig at Råfisklagets årsmøte nå har stemt inn en historisk høy andel kvinner i Råfisklagets styre. 

Samtidig som kjønnsbalansen ble bedret, er nå også ett av styrets 11 medlemmer under 30 år, noe styrelederen synes er forfriskende.

– Ungdommene i fiskerinæringa er rasende dyktige, engasjerte og imponerer meg stadig. Med nye impulser i styret er vi godt rustet til å møte fremtidige oppgaver og utfordringer, avslutter Kristoffersen. 

Les mer i samvirkelovens § 69 her.

På bildet fra venstre: Marita Sedeniussen, Arnstein Næss, Jonette Braathen (ansattes representant), Ida Marie Grape, Tom Vegar Kiil, Roger Hansen, Rolf Guttorm Kristoffersen (leder), Ola Andreas Dahle, Ida Sandvik, Ida Pollan Thowsen (statens kontrollør), Jan Roger Lerbukt (nestleder). Lisbeth Kristine Hansen var ikke til stede.