En fersk nyhet under årets blåkveitefiske

Det tradisjonsrike blåkveitefisket hører sommeren til, og første periode er allerede avsegstyrt med god deltakelse og en fersk nyhet. I Norge blir blåkveita røkt og brukt som delikatesse, men mesteparten blir faktisk eksportert til Asia, der den har blitt spesielt populær i en så kalt “hotpot”. Det er viktig å huske at kvalitet er et avgjørende viktig norsk fortrinn, i konkurranse med blåkveite fra andre land.

Årets kvalitetsfisker leverer, foto Lillian Hansen

02. aug. 2023 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


Slik foregår blåkveitefisket

Fisket for kystflåten er regulert i to bestemte perioder på sommeren, med kvoter på mellom 20-25 tonn avhengig av båtlengde. Blåkveita lever på store havdyp, mange timers kjøretid fra land. Derfor prøver de som har kapasitet til det, å fiske hele kvoten på en tur, for å minimere både risiko og driftsutgifter. En slik tur kan dermed vare i flere døgn. 

Kina er i særklasse det største marked

Blåkveitefisket er et tradisjonsrikt fiske, og et viktig sesongfiske for kystflåten. Mange deltar både på hav og på land. Koronapandemien hadde innvirkninger på markedet, men siden 2020 har vi sett en fin økning i eksportverdi, selv om mengden har variert noe. Sjømatrådets ferske tall fra utgangen av juni viser en økning på 20 % i eksportverdi sammenlignet med fjoråret, selv om mengden var 5 % lavere.   

Kina kjøper nesten 70 % av all norsk blåkveite som eksporteres på årsbasis og er dermed i særklasse det største markedet. I juni ble litt over 65 % av blåkveita eksportert til nettopp Kina. Ifølge Sjømatrådets utsending i landet, er hele fisken populær i et stort spekter av retter, alt fra dampet til fritert. Den nyeste og mest populære retten er blåkveitehoder i en såkalt “hotpot”, kinesernes svar på fondue. 

Årets nyhet

Nytt for årets sesong er Råfisklaget utprøvde kjølauksjon av fersk blåkveite via Råfisklagets elektroniske auksjonssystem. Det foregår ved at fangsten legges ut på auksjon mens den fortsatt er om bord i fartøyet, eller på fartøyets kjøl, derav begrepet kjølauksjon. Fangsten leveres så til den fiskekjøper som byr høyest og vinner auksjonen. Blåkveite fiskes langt fra land, med oppi 24 timers kjøring fra fiskefeltet, og er dermed velegnet til å få testet ut kjølauksjonen. Tiden er likevel en “kritisk” faktor, ettersom aksjonen må være avsluttet i såpass god tid at fiskebåten uten forsinkelse kan seile til leveransested, og ikke risikere at kvaliteten på fisken blir forringet. 

Det var på forhånd inngått avtale med fiskere som ønsket å delta og i alt tre båter deltok. Samtlige båter fisket med snurrevad. Båtene fisket i havområder med vel 24 timers kjøretid fra land, og fangstene ble tilgjengelig for fiskekjøpere innenfor avtalt utbudsområde. I alt fire fangster med blåkveite ble auksjonert i perioden som fisket var åpent.  

- Til tross for beskjedent omfang, fikk auksjonen stor oppmerksomhet, sier omsetningssjef og prøveansvarlig for auksjon, Willy Godtliebsen. Det ble oppnådd høye priser som i gjennomsnitt ligger godt over det som ble betalt for tilsvarende fangster. 

Resultatene var såpass positive at auksjon vil bli fulgt opp også når neste, og siste, periode i kystflåtens blåkveitefiske åpnes den 7. august. Godtliebsen har allerede avtale med noen båter som ønsker å auksjonere sin fangst. 

Større deltakelse

Årets første periode i blåkveitefisket varte i 2,5 uke, før kvoten var oppfisket og Fiskeridirektoratet stoppet fisket. I denne perioden leverte 317 fiskebåter blåkveite, hvilket er 47 flere enn i fjor. Årsaken er økte priser.  

- I år har gjennomsnittsprisen for hele kvantumet levert i 1. periode vært kr 46,62 pr kg rundvekt, mot 30,90 i fjor. Snittprisen økte dermed med 51 %, forklarer Godtliebsen.  

Størst deltakelse i fisket representerte fiskere med båtstørrelse under 14 meters lengde. Her var det leveranser fra 199 båter. I størrelsesgruppen 14-20 meter, var det 82 båter som leverte fangst, og i gruppa med størst lengde, 20-28 meter, levert 36 båter fangst. 

Oversikt over kvantums- og redskapsfordeling pr størrelsesgruppe ser du i tabellene lengst ned på siden. 

Havet kan kjennes kaldt ut for oss, men være varmt for fisken

Når neste periode starter 7. august, er temperaturen i havoverflaten rundt 10 grader ifølge snittmålinger fra Havforskningsinstituttet. Mange fiskebåter bruker vann fra havet under fiske, derfor er det ekstra viktig å sørge for at fisken kjøles om bord umiddelbart etter opptak, enten med is i containerne eller RSW i rommet.  

Tips til riktig håndtering av blåkveite finner du i faktaboksen nederst. 

- Blåkveita lever i temperaturer under 4°C og de fysiologiske prosessene er tilpasset den temperaturen. Utsettes den for varmere temperaturer enn dette, etter den er død, starter nedbrytningsprosessene med en gang. Kjøling er det eneste som kan bremse dette, påpeker Jonette Braathen i Råfisklagets kvalitetstilsyn. 

Nå er det varmere i vannet – husk å kjøle fisken.  

FAKTABOKS KJØLING AV BLÅKVEITE: 

1. Fyll ca. 20 % is i containerne før du forlater havna. 
2. Når fisket starter fyller du litt vann i containeren (ikke mer enn 10-20 liter pr. container) for å få litt saltholdighet i isen, slik at isen ikke klumper seg. 
3. Bløgg kveita og la den blø ut i sjøvann. 
4. Send blåkveita ned i containeren - oppå isen/vannet. 
5. Når containeren er passelig full av kveite, etterfyll med vann. (minst like mye som ble fylt da fisket startet) 

Det som skjer da er at isen tiner under kveita. Fordi kveita er tyngre enn vann (den mangler svømmeblære og legger seg tett mot bunnen), presses smeltevannet opp mellom kveitene. På denne måten blir all fisken avkjølt. Det er alltid bevegelse ute på havet, båten ruller og det bidrar til fordeling av kjølevannet mellom kveita. 

Fiskebåten "Myrebas" var en av båtene som solgte blåkveite gjennom Råfisklagets auksjon. De leverte fangsten til fiskekjøperen i Henningsvær, som vant budrunden. Foto: Lillian Hansen.

Det er Kina som er det største markedet for norsk blåkveite og på årsbasis eksporteres nesten 70 % av all norsk blåkveite hit. I juni ble litt over 65 % av blåkveita eksportert til Kina.

Tabell 1: Råfisklagets totalomsetning av fersk blåkveite uke 22-24/2023

Tabell 2: Kvantum/verdi 1. periode fordelt på båtstørrelse og redskap.

1.455 tonn i uke 22, 2.607 tonn i uke 23 og 501 tonn i uke 24. Økende priser fra uke til uke, noe av det skyldes etterbetalinger.

483 tonn på det meste, 9.6.23. Vestavindskuling første halve uka, og det samme i uke 24 fram mot stoppen.