Fisker du kongekrabbe? Da bør du få med deg dialogmøte 31. august.

Foto: Norges sjømatråd

25. jul. 2023 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


Fiskeridirektoratet inviterer til dialogmøte om forvaltningen av kongekrabbe, hvor det vil bli gitt introduksjon i bestands- og markedssituasjonen, og erfaringer fra tidligere og årets fangst.

Tema for møtet er blant annet:
**Bestandsutvikling og kvoteanbefalinger, Havforskningsinstituttet.
**Fangst og deltagelse, Fiskeridirektoratet.
**Markedsforhold, Norges Råfisklag.
**Reguleringen av kongekrabbe, Nofima.

Møtet er åpent for alle og avsluttes med aktuelle problemstillinger for reguleringen 2024 og åpen diskusjon, der Fiskeridirektoratet ønsker deltakernes innspill. Møtet avholdes av Fiskeridirektoratet i Vadsø, torsdag 31. august 2023, kl. 12-17. Du kan møte opp fysisk eller delta digitalt, les mer og meld deg på hos Fiskeridirektoratet her.