Dette må du vite før årets hummerfiske

Hummer er en ettertraktet delikatesse. Dette er viktig å huske før årets hummerfiske går av stabelen den 1. oktober.

Foto: Inger Johnsen

26. sep. 2023 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


Hummeren er fredet store deler av året, og det er etablert mange frednings- og bevaringsområder. I Råfisklagets område foregår hummerfisket fra 1. oktober og frem til og med 31. desember. Årsaken er at man ønsker å opprettholde bærekraftige hummerbestander, og ikke høste mer av havet enn det klarer å gi oss.

Hummerfisket er strengt regulert, og alle som skal fiske hummer må registrere seg hos Fiskeridirektoratet. Det er kun lov å bruke godkjente teiner og hummer under minstemål på 25 cm skal settes ut igjen.

Litt fakta om hummerfisket
Hummeren i norske farvann lever langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland. Man finner den vanligvis fra 5 til 40 meters dyp. Den europeiske hummeren kan bli maksimalt 70 år (hunner) og 40 år (hanner). Hummeren spiser i all hovedsak andre krepsdyr, snegler, flerbørstemark og skjell.

I etterkrigstiden og frem til 1960-tallet var Norge blant de landene i Europa som hadde størst fangst av hummer. Det var store og viktige inntekter for mange yrkesfiskere på sjøen, og årlig fanget man mellom 600 og 1000 tonn. De siste 25 årene har de offisielle tallene vært under 100 tonn, og siden 1987 har det variert mellom 30 og 50 tonn hvert år. For å verne hummerbestanden ble nye reguleringer innført i 2017, med blant annet krav om påmelding både i yrkes- og fritidsfisket. Dette vil legge grunnlaget for en mer presis datainnsamling på deltakelse og fangst i årene som kommer. 

Huskeliste før årets hummerfiske:

  • Både fritidsfiskere og yrkesfiskere som skal fiske hummer må registrere seg hos Fiskeridirektoratet, også de som var registrert i fjor. Man kan registrere seg for hummerfiske helt frem til sesongslutt, men det er strengt forbudt å ha teiner i vannet før registreringen er i orden og bekreftet.
  • Her melder du deg på hummerfisket via ID-porten.
  • Den eneste lovlige fangstmetoden er bruk av teiner. Teinene skal være godkjente hummerteiner med fluktåpning. Det er viktig å sørge for at teinene er forskriftsmessig bygd, og at line og blåse er av skikkelig kvalitet, ordentlig festet og merket. Teinene bør ikke plasseres der det er mye båttrafikk.
  • Hummer under minstemål må settes ut igjen (Mindre enn 25 centimeter lang).
  • All norsk villfanget hummer som omsettes/selges skal ha det blå merket. Er du fisker og selger hummer med kaisalgtillatelse, skal du merke selv. Du får merket ved å fylle ut dette skjemaet.

Kilder: Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet