Jan-Erik Pedersen og Ronny Henriksen med båten «Røstjenta» er Årets kvalitetsfisker 2023

Ved første øyekast vil det være naturlig å anta at årets kvalitetsfisker er fra øya lengst sør i Lofoten. Faktisk er skipper og eier av fiskebåten «Røstjenta», Jan-Erik Pedersen, født i Lofoten og bodde der i sine barneår fram til familien flyttet til Spildra. I dag holder både båt og fiskerne til på en øy lenger nord, på fiskermunn kalt «Lille Lofoten», nemlig Sørøya.

Jan-Erik Pedersen og Ronny Henriksen

02. nov. 2023 - Norges Råfisklag


Jan-Erik Pedersen og Ronny Henriksen har fisket sammen i 17 år, både på tidligere fartøy og nå på Røstjenta. Ronny hørte via felles bekjente at Jan-Erik trengte mannskap, og siden har de fisket sammen vinter og vår, sommer og høst – i høysesongen døgnet rundt.

Jan-Erik og Ronny med båten Røstjenta er kåret til «Årets kvalitetsfisker 2023» for å levere villfanget fisk og skalldyr av førsteklasses kvalitet.

Positiv utvikling av kvalitetsfokus i næringa

Jan-Erik har vært med på en gradvis endring i kvalitetsfokus hos fiskekjøperne, som han har tilpasset seg i takt med. 

– Da jeg som 19-åring kjøpte min første båt, en Nordsjøkutter, sammen med min yngre bror, var det gjerne fisk fra to døgns bruk som skulle henges på hjell som var mest ettertraktet av fiskekjøperne.

Han er glad for at det nå er annerledes. Om bord er de svært nøye med at fiskens opprinnelige kvalitet skal bevares under fangst og ombordtaking, og Ronny får skryt av Jan-Erik for å være særdeles dyktig med bløgging.

– Det er utrulig viktig med et snitt som treffer riktig, sier Ronny. Fisken må bløgges så raskt som mulig mens den fortsatt er i live.

Med god utblødning i rikelige mengder med rent og kaldt vann sikrer man en hvit og delikat fiskefilét, i tillegg til lengre holdbarhet. Røstjenta er utstyrt med et romslig utblødningskar med to pumper som sørger for god sirkulasjon av rent og kjølig vann. Fisken has deretter i kontainere som allerede er fylt med isvann, for å sikre rask nedkjøling.

– Vi behandler all fisk som om vi selv skulle hatt den med hjem til middag med familien.

Sei av førsteklasses kvalitet levert av Røstjenta til Lerøys eget kvalitetsmerke Arctic Supreme. Foto: Henrik Forsstrøm, Lerøy Norway Seafoods avdeling Sørvær.

Slingermann og finansminister

Jan-Erik hentet båten Røstjenta fra nettopp Røst til Sørvær, men Ronny har også tilknytninger til båten som går lengre tilbake i tid.

– Mine besteforeldre egnet line til de tidligere eierne av Røstjenta, da de i sesongen var og fisket på Sørvær, forteller han. 

Når guttene gjør det de liker best på havet, så er det Leila Rossi, enken til Jan-Eriks bror som ufrivillig ble deleier, som er «finansminister» og sørger for at den økonomiske delen av driften er på stell. Når hun mønstrer på båten er hun såkalt “slingermann” og deltar under det intensive blåkveitefisket hver sommer. Jan-Erik skryter av Leila og sier at det er et formidabelt arbeid som gjøres.

– Det er godt å ha noen på land som har kontroll på alt!

Når Jan-Erik og Ronny fangster kongekrabbe sørger en 4-kubikks kongekrabbetank med vanngjennomstrømming for å holde best mulig kvalitet på krabben. Kongekrabbe blir fort stresset dersom de ikke har nok tilgang på oksygen, eller blir liggende på rygg. God plass i sirkulerende vann og et «heve-senk-system» i tanken sikrer skånsom håndtering av krabben.

Foto: Ken A. Brox

Kjøperne er strålende fornøyde med kvaliteten

Det var fiskekjøper Henrik Forsstrøm ved Lerøy Norway Seafoods i Sørvær som nominerte Røstjenta til prisen. Båten er fast leverandør av fisk til bedriften og Henrik har bare lovord om fiskerne. I tillegg til å ha en tett dialog med Jan-Erik og Ronny sier Henrik at Røstjenta alltid setter kvaliteten først når de fisker:

– Det er kjempekvalitet på fisken vi får fra Røstjenta og alt de leverer er 120 prosent, sier Forsstrøm. 

Henrik forteller at Røstjenta begrenser fisketid på redskapet i havet, for å sikre at fisken er sprell levende når den tas om bord. I tillegg er de alltid føre var og setter aldri bruk i havet på en usikker eller dårlig værmelding, og setter heller for lite enn for mye bruk. Ved å begrense fangstmengde unngår de press og klemskader og får et sluttprodukt av høy kvalitet.

Lerøy har sitt eget kvalitetsmerke, Arctic Supreme, for førsteklasses villfiskprodukter, og fisken fra Røstjenta er en del av merkevaren.

– På produksjonsanlegget vårt lager vi fiskeprodukter som krever høy kvalitet på råvarene, og fisken fra Røstjenta kan brukes til alt!

Da Råfisklaget tok en prat med Henrik i forkant av kåringen var han rask i å fastslå:

– Det er første gangen prisen går til Sørvær - og det var på tide!

Juryen har gjort et grundig forarbeid, og også ansvarlig på fiskemottaket og plassjef for Dragøy i Tromvik, Abraham Lemmens, skryter av fisken og fiskerne på Røstjenta. Han har kjøpt blåkveite fra båten de to siste sesongene og sier at han gjerne skulle ha tatt imot all fisk, hele året. Blåkveitefisket som foregår på sommeren og mange timers seiling fra land, krever ekstra fokus på at fisken kjøles raskt og holdes kjølig hele veien til land. Røstjenta bruker mye is for å bevare den skjøre kvaliteten på den linefangede fisken. En suksessoppskrift ifølge Abraham:

– Alt er på stell og fisken er helt topp - enkelt og greit!

Bilde til høyre: Ronny Henriksen og Jan-Erik Pedersen her fisket sammen i 17 år.

Fakta om «Røstjenta»:

  • Bygget i 2000 på Selfa Arctic As avd. Rødskjær på Sandtorg i Nord-Norge.
  • Selfa Arctic plastbåt på 50 fot, eller 14,97 meter.
  • Røstjenta ble kjøpt av Jan-Erik Pedersen fra forrige eieren på Røst i januar 2014, og fikk hjemmehavn Sørvær på Sørøya.
  • Båten er rigget for å drifte med line, garn og teiner.
  • Røstjenta leverer høykvalitets fisk til Lerøys eget kvalitetsmerke for spesielt utvalgte hvitfiskprodukter «Arctic Supreme».

Fakta om prisen:

Hedersprisen «Årets kvalitetsfisker» ble delt ut første gang i 1990. Den går til fiskere som gjør en ekstraordinær jobb for å levere produkter av utmerket kvalitet, og som er et forbilde og en inspirasjon for andre i villfisknæringen. I likhet med tidligere år har det kommet inn mange gode nominasjoner. Juryen opplever at det er sterkt kvalitetsfokus blant fiskerne og at disse i økende grad anerkjennes for jobben de gjør. Styret i Norges Råfisklag ønsker å berømme de som bestreber seg etter å levere best mulig kvalitet, og prisvinneren får, i tillegg til heder og ære, 50 000 kroner i premiepenger.