Fiskipedia

Råfisklagets kunnskapsorakel
Skjema

Avtale om trekk i oppgjør
Fisker og leverandør kan bli enige om at en andel av fangstoppgjøret fra Råfisklaget skal gå direkte til leverandør.
14.09.2022
Bestillingsskjema for hummermerke
27.09.2022
Endring av kontonummer
Vi må ha et signert dokument for å endre kontonummer for utbetalinger fra Råfisklaget.
14.09.2022
Søk om tilgang til MinSide
21.07.2022
Søknadsskjema ryddeaksjon 2022
06.04.2022