Skjema

Avtale om oppgjør som signeres med BankID
21.05.2023
Avtale om trekk i oppgjør
Fisker og kreditor kan bli enige om at en andel av fangstoppgjøret fra Råfisklaget skal gå direkte til kreditor.
14.09.2022
Bestilling av tineprøve fisk og skalldyr
Her kan du bestille prøvetaking av industrireker, skallreker eller fisk. Endelig pris avhenger av produkt og prøvekvantum.
08.07.2022
Bestillingsskjema for hummermerke
27.09.2022
Endring av kontonummer
20.09.2023
Oppgjørsavtale ansatt fisker
Reder kan avtale akontoutbetaling til ansatt fisker.
21.10.2022
Søk om støtte til mottaks- og servicestasjoner
Støttefondet for mottaks- og servicestasjoner har til formål å yte tilskudd som bidrar til å styrke rammebetingelsene for fiskerinæringen.
03.03.2022
Søknadsskjema ryddeaksjon 2022
06.04.2022