Kvalitet

Behandling av hvalkjøtt
Veiledning i behandling av hvalkjøtt.
10.11.2022
Bestilling av tineprøve fisk og skalldyr
Her kan du bestille prøvetaking av industrireker, skallreker eller fisk. Endelig pris avhenger av produkt og prøvekvantum.
10.01.2024
Iskalde fakta
Plakat - se hvordan rask nedkjøling av fisken ned mot null grader dobler holdbarheten
16.02.2024
Koke og pakke reker
Denne veiledningen skal være et hjelpemiddel for rekefiskere til å oppnå en best mulig kvalitet på norske, sjøkokte reker. Veiledningen viser hvilke arbeidsprosesser som ligger bak et godt sluttprodukt, og hvordan det kan dokumenteres at gode rutiner finnes og brukes om bord.
23.11.2022
Kvalitet på første hånd
En veileder om systematisk kvalitetsarbeid.
09.11.2022
Kvalitetsfeil på råstoff - følgeskader på ferdigvare
Her finner du eksempler på hvordan skader på råstoffet blir synlige i ferdigvarene, f eks filet, tørrfisk og saltfisk.
23.11.2022
Saltfisk
Veiledning - hvordan produsere kvalitetssaltfisk.
16.11.2022
Sjømatrådets Cod Academy
25.07.2022