Bruksanvisninger

Back-up solution landingsseddel
If IT systems are down.
27.07.2022
Back-up solution sluttseddel
If IT systems are down.
27.07.2022
Bilfrakt
Fisker kan selv frakte fangst med bil til godkjent kjøper.
05.01.2023
CatchSign-appen
Opprette signeringsbrukernavn på MinSide og logge inn i CatchSign-appen, samt dispensasjonsregler.
03.03.2022
Finne frem på MinSide
Tips for å utnytte MinSide
28.02.2022
How to get started with e-signature on landingsseddel and sluttseddel
Instructions on how to create username, install and use the CatchSign app.
03.03.2022
Hvordan få nytt passord til MinSide
Et passord varer i 60 dager, så må du bytte. Du kan bytte så ofte du vil. Vær nøye med at det ikke er mellomrom før/i/etter brukernavn og passord. Tips: Brukernavnet til fiskere begynner på LE, til kjøpere på KJ og til regnskapsførere på RF.
09.03.2022
Kan fangsten merkes med norsk opprinnelse?
Frihandelsavtalene med andre land inneholder vilkår om norsk opprinnelse og krav om at fiskefartøyets besetning må være minst 75% norsk.
23.08.2022