Fiskipedia

Råfisklagets kunnskapsorakel
Økonomi

Hva er en sluttseddel?
Den norske sluttseddelen for omsatt villfisk er unik i verdenssammenheng. Når man høster av en felles ressurs er dokumentasjon for mengde fangstet og verdi av omsetning av avgjørende betydning for å ha kontroll over bestandens tilstand og opprettholde en hvit økonomi. Norge er det eneste landet som har begge disse verdiene på en og samme kvittering.
29.07.2022