Økonomi

Avtale om oppgjør som signeres med BankID
21.05.2023
Avtale om trekk i oppgjør
Fisker og kreditor kan bli enige om at en andel av fangstoppgjøret fra Råfisklaget skal gå direkte til kreditor.
14.09.2022
Endring av kontonummer
20.09.2023
Forklaring til trekk på fiskers avregning
Råfisklaget foretar trekk i oppgjør for egen avgift og offentlige avgifter. Her forklarer vi de forskjellige trekkene.
02.01.2024
Her finner du disponibelt beløp på Råfisklagskonto i nettbanken
30.01.2024
Hva er en sluttseddel?
Den norske sluttseddelen for omsatt villfisk er unik i verdenssammenheng. Når man høster av en felles ressurs er dokumentasjon for mengde fangstet og verdi av omsetning av avgjørende betydning for å ha kontroll over bestandens tilstand og opprettholde en hvit økonomi. Norge er det eneste landet som har begge disse verdiene på en og samme kvittering.
29.07.2022
Oppgjørsavtale ansatt fisker
Reder kan avtale akontoutbetaling til ansatt fisker.
21.10.2022
Samfiskeordningen og leiefartøyordningen
Ved samfiskeavtale og leiefartøyavtale vil alltid eier av kvotefartøyet motta avregninger og oppgjør fra Norges Råfisklag.
21.10.2022