Reserveløsning sluttseddel og e-signering

25. jul. 2022 - Benedicte Nielsen


1. Formål

Reserveløsningen skal sikre at kjøper blir tildelt seddelnummer, når normalløsning er ute av drift.

2. Omfang

Reserveløsningen skal benyttes når:
*Kjøper ikke mottar kontakt med web-service.
*Kjøpers datasystem er ute av drift.

3. Kjøpers plikt

Kjøper skal alltid ha tilgjengelig kopi av reserve-versjonen av sluttseddel til reserveløsningen.

4. Fremgangsmåter

Man kan rekvirere reserveseddel enten ved å sende SMS eller ved å ringe Norges Råfisklag. For å rekvirere pr. SMS må mobilnummer være autorisert på forhånd. Hvert mottak bør derfor varsle Råfisklaget om hvilke mobilnummer man vil benytte til i rekvirere reserveseddel.

Sluttseddelens verdi må være kjent ved begge fremgangsmåtene.

*Send SMS til 90 16 01 00/ 90 26 01 00 med tekst: sdl Kjøpernummer Båtnummer Verdi (eks: sdl 4096 t900lk 925,20)
*Ringe Norges Råfisklag for å motta seddelnummer. Sluttseddelens verdi må være presis og kjent ved begge fremgangsmåtene.

Reservenummer vil bli fulgt opp av Råfisklaget. Dersom det rekvireres reservenummer som ikke blir brukt det meldes til Råfisklaget slik at seddelnummer kan makuleres.

5. Registrering

*Ved kontaktbrudd med web-service registreres seddelnummer fra reserveløsning i korrekt felt i sluttseddelsystemet, før seddel skrives ut.

*Ved feil på kjøpers datasystem, skal sluttseddel skrives på reserveformular og påføres tildelt seddelnummer.

6. Signering

Fisker og kjøper signerer sluttseddel, enten på utskrift fra sluttseddelsystemet eller på manuelt utfylt reserveformular.

7. Innsending

Når driften er gjenopprettet, skal seddel alltid sendes til Norges Råfisklag gjennom normalløsningen.

8. Kopi av seddel

Kopi av seddel i reserveløsning sendes straks til Norges Råfisklag på e-post: seddelgruppa@rafisklaget.no 

Dersom CatchSign løsningen ikke er tilgjengelig, kan seddel skrives ut og signeres med penn. Seddel skal signeres med CatchSign-appen så snart løsningen er tilgjengelig igjen.