Ny kjøper

Slik blir du registrert kjøper av fisk og skalldyr i Norges Råfisklag:

05. mar. 2024 - Benedicte Nielsen


1. Dersom en skal kjøpe fisk over kai er det Mattilsynet som registrerer eller godkjenner anlegget. (Godkjenning gjelder ordinære kjøpere med mottaks-/produksjonsanlegg).

2. Fiskeridirektoratet registrerer alle kjøpere i kjøperregisteret, se fiskeridir.no for info og søknadsskjema. Her er det mulig å velge ordinært kjøp, eller trader. Fiskeridirektoratet sender melding om godkjenning til kjøper, med kopi til salgslaget. 

3.  Kontaktinformasjon og organisasjonsnummer/firmanavn sendes på e-post til Norges Råfisklag, sammen med informasjon om planlagt kjøp. E-posten sendes til firmapost@rafisklaget.no. Råfisklaget vil stille krav til garanti basert på disse opplysningene. 

4. Størrelsen på garantien beregnes ved å ta gjennomsnittlig månedlig kjøpsverdi, baser på de to største månedenes kjøp. Norges Råfisklags garantiformular skal benyttes av banken. Rundskriv om dette finnes under regelverk her og heter "Garanti for kjøp av råstoff".

5. Kjøper med mottaks- eller produksjonsanlegg må anskaffe sluttseddelsystem fra en systemleverandør, eller skaffe tilgang til vår webseddel.

6. Når garanti er stilt og eventuelt sluttseddelsystem er anskaffet, kan kjøper ta imot fangst eller kjøpe på auksjon/kontrakt.

7. Kjøper plikter å sette seg inn i og holde seg oppdatert på Råfisklagets forretningsregler og til enhver tid gjeldende regelverk.

Ny kjøper vil få tilgang til Min Side, inkludert NR Auksjon om ønskelig. Min Side inneholder informasjon om blant annet dine kjøp, saldo og garanti. Du kan administrere din profil, endre adresse, kontaktinformasjon og få tilgang på en rekke elektroniske tjenester som statistikk og rapporter fra egne og alle sluttsedler