Regelverk - 47/2020

Minstepris for tare f.o.m. 1. januar 2021

Regelverk 47/2020
Erstatter: Rundskriv nr 3/2020 |
Erstattet av: 37/2021 |
Gyldig fra 01.01.2021 |
Gyldig til 31.12.2021

Minsteprisen for tare gjeldende for omsetning f.o.m. 1. januar 2021 er

              kr 294,- per tonn

Eventuelle spørsmål om omsetning kan rettes til Ina Kjøl på e-post firmapost@rafisklaget.no

Norges Råfisklag
Jan Erik Strøm
Regiondirektør
Willy Godtliebsen
Norges Råfisklag