Regelverk - 22/2022

Minstepriser til fisker f.o.m. 26. september og inntil videre, men ikke utover 11. desember 2022

Regelverk 22/2022
Erstatter: 12/2022 |
Gyldig fra 26.09.2022 |
Gyldig til Inntil videre

Norges Råfisklag og fiskeindustrien forhandlet 20. september 2022 minstepriser for fisk gjeldende for høstsesongen.

Artene torsk, hyse og sei følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som framgår på råfisklagets nettsider. 

Endringer i minsteprisene for fisk fra og med mandag 26. september 2022:

Lyr, over 2,0 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet kr 17,00 (+ kr 2,00)
Lyr, 1,0-2,0 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet kr 15,00 (+ kr 3,00)
Lyr, under 1,0 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet kr 8,50 (+ kr 2,00)
     
Kvitlange, over 2,0 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet kr 12,00 (+ kr 2,00)
Kvitlange, 0,7-2 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet kr 10,00 (+ kr 2,00)
     
Brosme, over 2,0 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet kr 12,00 (+ kr 3,00)
Brosme, 1,0-2,0 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet kr 8,00 (+ kr 1,00)
     
Breiflabb, over 4,0 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet kr 66,00 (+ kr 3,00)
Breiflabb, 1,0-4,0 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet kr 72,00 (+ kr 6,00)
Breiflabb, under 1,0 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet kr 46,00 (+ kr 1,00)
Breiflabb, over 8,0 kg, sløyd med hode, A-kvalitet kr 27,00 (+ kr 3,00)
Breiflabb, over 4,0 kg, sløyd med hode, A-kvalitet kr 30,00 (+ kr 3,00)
Breiflabb, under 4,0 kg, sløyd med hode, A-kvalitet kr 21,00 (+ kr 1,00)
     
Uer, over 0,7 kg, rund, A-kvalitet kr 14,00 (+ kr 1,00)
     
Rødspette, over 0,7 kg, sløyd med hode, A-kvalitet kr 12,50 (+ kr 2,00)
Rødspette, under 0,7 kg, sløyd med hode, A-kvalitet kr 11,50 (+ kr 2,00)

 

Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd. direktør omsetning
Audun Reiertsen
Rådgiver
Norges Råfisklag