Regelverk - 20/2021

Minstepriser for sjøltilvirket tørrfisk

Regelverk 20/2021
Erstattet av: 19/2022 |
Gyldig fra 10.06.2021 |
Gyldig til 19.06.2022

Følgende minstepriser gjelder for sjøltilvirket tørrfisk som omsettes fra og med 10. juni 2021 og inntil videre (minstepriser er oppgitt i kroner pr. tørrfiskkg):

Fiskeslag/sortering Minstepris pr kg 
Torsk, rund, prima over 600 gram 115,-
Torsk, rund, prima 400-600 gram 115,-
Torsk, rund, prima 200-400 gram 115,-
   
Andre sorteringer  
Torsk, splitt (prima) 115,-
Torsk, splitt b-kvalitet 53,-
Torsk, rund b-kvalitet 90,-
Torsk, frostskadet (fosfisk) 55,-
   
Brosme, tørket 55,-
Sei, tørket 50,-
Hyse, tørket 50,-
Lange, tørket 50,-
Offal/vrak 20,-
Tørrhau av torsk (cuts) 12,-
Tørrhau av sei 6,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vi gjør oppmerksom på at minsteprislisten er noe forenklet i forhold til tidligere liste. Det samme gjelder tilhørende varekoder. For torsk rund prima innføres lik minstepris for alle størrelser, men tidligere varekoder videreføres. Torsk splitt (prima) og torsk rund b-kvalitet der vi tidligere hadde størrelsesgraderte minstepriser og varekoder, er slått sammen til en uspesifisert størrelse/varekode. Offal/vrak er også slått sammen til en varekode.

Alle prisene gjelder løs vare. For bunting/innsying/pakking skal det avtales tillegg i prisen.

Fisker/sjølprodusent bes ta kontakt med Norges Råfisklag før levering skjer. Eksportører som driver innsamling av sjøltilvirket tørrfisk med båt eller bil i bestemte distrikter, der sortiment som nevnt ovenfor inngår, bes også ta kontakt med Råfisklaget før innsamlingstur starter.

Råfisklaget har laget en avtale som kjøper og fisker kan ta i bruk i forbindelse med omsetning av sjøltilvirka tørrfisk. Avtalen kan for eksempel brukes ved forhåndsinspeksjon, eller før lasting tar til på avhentingssted. Det er en forutsetning at kjøper har inspisert kvantum før avtale inngås, og at avtalen bygges på sortering partene er enig om. Vi forutsetter at avtalen danner grunnlag for sluttseddel, uten særlige avvik i pris eller sortering. Eventuelle avvik må begrunnes i forhold som ikke var mulig å kontrollere på forhåndsinspeksjonen. Avtalen kan lastes ned fra https://gammel.rafisklaget.no/portal/page/portal/NR/Salgavfangst/Salgstjenester, eller fås tilsendt.

Kjøper skal skrive ut sluttsedler fortløpende ved avhenting.

Det presiseres at kjøper forplikter seg til å avta alle fiskeslag/sortiment/kvaliteter som innehas hos den enkelte sjøltilvirker, jfr. § 18 i Råfisklagets forretningsregler, dersom ikke fisker ønsker å dele opp sitt kvantum for salg til flere kjøpere.

Fiskere og fritidsfiskere som ilandfører fisk for tørrfiskproduksjon, skal fortløpende sende oppgave over kvantum og fiskeslag, jfr. rundskriv nr 1/2021.

For øvrig vises til krav fra Mattilsynet om godkjenning av tørrfiskprodusenter.

Norges Råfisklag står til tjeneste vedrørende priser på tørrfisk og opplysninger om kjøpere som viser interesse for kjøp av tørrfisk.

Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd. direktør
Willy Godtliebsen
Omsetningssjef
Norges Råfisklag