Regelverk - 18/2022

Fakturering, betalingsvilkår og forsinkelsesrenter

Regelverk 18/2022
Erstatter: 11/2022 |
Gyldig fra 01.07.2022 |
Gyldig til Inntil videre

Det skal som tidligere utstedes sluttseddel for hver leveranse. Fiskekjøpere faktureres daglig basert på et sammendrag av daglige leveranser.

Fakturadato blir da som tidligere lik salgsdato på sluttseddel. Forfallsdato settes til fakturadato med tillegg av 14 dager. Fiskekjøpere skal betale oppgjør direkte til Norges Råfisklag for mottatt fangst. Oppgjøret skal være Norges Råfisklag i hende på forfallsdag dersom forsinkelsesrente skal unngås. Ved for sen betaling etter 14 dager belastes fiskekjøper med rente p.t. 0,7% pr. mnd. (8,4% p.a.).

Beregning av forsinkelsesrenter med ny sats gjelder fra og med 01. juli 2022

Norges Råfisklag
Tommy Nygård
Økonomidirektør
Aina Johansen
Økonomikonsulent
Norges Råfisklag