Regelverk - 17/2022

Endring av satser på gebyr ved utbetaling av forskudd

Regelverk 17/2022
Gyldig fra 01.07.2022 |
Gyldig til Inntil videre

Norges Råfisklag endrer gebyr på forskudd fra 1. juli 2022.

Nye satser vil være

Ved utbetaling av følgende sum (kr)  Gebyr (kr)
<100.000 100,- 
100.001 - 200.000 200,-
200.001 - 300.000 300,-
300.001 - 400.000 400,-
>400.000 rente 5 % pa til forfall

 

Norges Råfisklag
Tommy Nygård
Økonomidirektør
Karoline Forfang
Økonomikonsulent
Norges Råfisklag