Regelverk - 16/2020

Innføring av elektronisk signering av landings- og sluttseddel

Regelverk 16/2020
Gyldig fra 16.04.2020 |
Gyldig til Inntil videre

I henhold til J-23-2020 § 8 og § 8a (landingsforskriften) setter Norges Råfisklag i gang rutine med elektronisk signatur på landings- og sluttsedler til erstatning for dagens løsning med håndskrevne signaturer.

Den elektroniske signaturløsningen er godkjent av Fiskeridirektoratet og samme løsning brukes av alle salgslag. Samme elektronisk signatur kan derfor brukes på tvers av alle salgslag.

Forskriften angir hvem som skal signere på landings- og sluttseddelen, og når den skal signeres. Hvert selskap er ansvarlig for at det kun er autorisert person som signerer seddel på vegne av selskapet. Sedlene skal være signert før fartøyet forlater mottaksstedet, men ved bruk av elektronisk signatur kan fisker signere seddel fra båten.

Alle som skal bruke elektronisk signatur må ha personlig brukernavn og passord til signering. Hos Råfisklaget kan dette opprettes på «Min Side». Signering av sedler gjøres fra signeringsappen «Catch Sign» som må installeres på mobil eller nettbrett. Passord må håndteres strengt fortrolig og ikke deles med andre. Man kan endre passord og aktivere fingeravtrykk i appen.

En landings- eller sluttseddel som skal signeres elektronisk er en PDF generert av salgslaget. Signering foregår ved at kjøper og fisker som skal signere får opp seddel i app på sin enhet. Ved signering påføres partenes elektroniske signaturer på nevnte PDF. Etter signering er ferdig er signert seddel tilgjengelig i app og dessuten på «Min Side» som tidligere.

Det vil være den signerte seddelen som er juridisk bindende for partene. Dersom sedler inneholder feil og må korrigeres, skal det iht. forskriftens §18 fremlegges skriftlig søknad med begrunnelse til salgslaget for behandling.

Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd. direktør omsetning
Willy Godtliebsen
Norges Råfisklag