Regelverk - 13/2022

Minstepriser for blåkveite gjeldende f.o.m. 25.04.2022 og inntil videre

Regelverk 13/2022
Gyldig fra 25.04.2022 |
Gyldig til Inntil videre

Nye minstepriser for blåkveite gjeldende f.o.m. 25. april 2022 og inntil videre. Minstepriser for andre tilstander enn rund omregnes basis Fiskeridirektoratets omregningsfaktorer. Det gjøres oppmerksom på at Fiskeridirektoratet har endret omregningsfaktorene for blåkveite gjeldende f.o.m. 01.01.2022. Dette gir ulike utslag på prisendringene i tabellen nedenfor. 

Art, størrelse, tilstand Minstepris kr/kg Endring
Blåkveite minst 2,4 kg, rund 23,50 +1,00
Blåkveite minst 1,2 kg, under 2,4 kg rund 22,50 +1,00
Blåkveite under 1,2 kg, rund 21,00 +1,00
     
Blåkveite minst 2 kg, sløyd uten hode 31,02 +4,02
Blåkveite, minst 1 kg, under 2 kg, sløyd uten hode 29,70 +3,90
Blåkveite under 1 kg, sløyd uten hode 27,72 +3,72
     
Blåkveite minst 2,18 kg, sløyd med hode 26,32 +1,57
Blåkveite, minst 1,09 kg, under 2,18 kg, sløyd med hode 25,20 +1,55
Blåkveite under 1,09 kg, sløyd med hode 23,52 +1,52
     
Blåkveite minst 2 kg, bukskåret (Japankuttet) 34,31 +2,14
Blåkveite minst 2 kg, bukskåret (Japankuttet) 32,85 +2,11
Blåkveite, under 1 kg, bukskåret (Japankuttet) 30,66 +2,06
     
Blåkveite minst 1,9 kg, bukskåret (Japankuttet) uten spord 35,95 +2,20
Blåkveite, minst 0,95 kg, under 1,9 kg, bukskåret (Japankuttet) uten spord 34,42 +2,17
Blåkveite under 0,95 kg, bukskåret (Japankuttet) uten spord 32,13 +2,13

 

Fastsatte minstepriser er basert på leveranser av korrekt behandlet blåkveite. Kvanta innveid ved levering skal påføres sluttseddel, uten trekk for rogn, sleipe, blodrygg m.v. Innveide kvanta av dårlig renset blåkveite kan ikke korrigeres etter veiing. Eventuelt trekk av dårlig renset blåkveite som avtales mellom fisker og kjøper, må skje i form av redusert pris begrunnet i kvalitet.

Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd. direktør omsetning
Audun Reiertsen
Rådgiver
Norges Råfisklag