Regelverk - 12/2022

Minstepriser til fisker f.o.m. 25. april og inntil videre, men ikke utover 25. september 2022

Regelverk 12/2022
Erstattet av: 22/2022 |
Gyldig fra 25.04.2022 |
Gyldig til 25.09.2022

Minstepriser for fisk gjeldende f.o.m. 25. april og inntil videre, men ikke utover 25. september 2022. Komplett minsteprisliste er vedlagt til dette rundskriv. Tabellen nedenfor viser de minsteprisene som endres.

Generelle omsetningsbestemmelser vedrørende minstepriser, kvalitet og adgang til prisreduksjon er beskrevet i Rundskriv 33/2021 - Omsetningsbestemmelser vedrørende minstepriser, kvalitet og prisreduksjon.

Endringer i minsteprisene for fisk fra og med mandag 25. april 2022:

Blåkveite, over 2,4 kg, rund, A-kvalitet kr 23,50 (+ kr 1,00)
Blåkveite, 1,2-2,4 kg, rund, A-kvalitet kr 22,50 (+ kr 1,00)
Blåkveite, under 1,2 kg, rund, A-kvalitet kr 21,00 (+ kr 1,00)
     
Blåkveite, øvrige tilstander, beregnes ut fra fastsatte omregningsfaktorer.    
     
Brosme, under 1,0 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet     kr 5,00 (tidligere fri pris)
     
Kveite, øvrige redskaper enn krok under 20 kg kr 55,00 (+ kr 1,00)
Kveite, øvrige redskaper enn krok 20-40 kg kr 53,00 (+ kr 4,00)
Kveite, øvrige redskaper enn krok 40-60 kg kr 43,00 (+ kr 1,00)
Kveite, øvrige redskaper enn krok over 60 kg kr 33,00 (+ kr 3,00)

 

 

Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd. direktør omsetning
Audun Reiertsen
Rådgiver
Norges Råfisklag