Seminar for deg som er interessert i fiskerirett

Norges Råfisklag gjentar suksessen og inviterer jurister, myndigheter og andre interesserte fra fiskerinæringen til fagseminar.

Foto av Guri Hjallen Eriksen: Espen Mortensen

15. nov. 2022 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


Norges Råfisklag samarbeider med Norsk senter for havrett, UIT Norges arktiske universitet. For å styrke kontakten mellom organisasjoner i fiskerinæringen og det juridiske miljøet ved senteret avholdes det årlige fiskerirettsseminar. 

- I år har vi med oss innledere fra SALT, Advokatfirmaet Østgård og UiT Norges Arktiske Universitet som presenterer brennaktuelle temaer, sier Gerd Kristoffersen som er jurist i Norges Råfisklag. 

Tirsdag 13. desember står blant annet digital overvåking innen fiskeriene, Svalbardtraktaten, snøkrabben og overtredelsesgebyr etter havressursloven § 52 på dagsorden. Seminaret er gratis, og kan følges både fysisk fra Kystens Hus i Tromsø og via direktesending på Facebook. Ved stor pågang vil jurister og andre som arbeider med fiskerirett vil bli prioritert.  

Agenda: 

Kl. 16:15 - Overtredelsesgebyr etter havressursloven § 54 fra et lovgiverperspektiv - forsker Guri Hjallen Eriksen, SALT, Lofoten.

Kl. 16:45 - Digital overvåking innen fiskeriene: Hvilke rammer oppstilles i menneskerettighetene og EU-retten? - professor Jon Petter Rui, Det juridiske fakultet og stipendiat Bjørn Aslak Juliussen, UiT Norges Arktiske Universitet. 

Kl. 17:15 - Svalbardtraktaten og snøkrabben, en statusoppdatering - professor Irene Vanja Dahl, Norsk senter for havrett og advokat Hallvard Østgård, Advokatfirmaet Østgård.

Arrangementet er gratis. 

Det serveres sjømattapas etter den faglige delen av seminaret. 

Tid: Tirsdag 13. desember fra 16:00-19:30. 

Sted: Kantina, andre etasje i Kystens Hus, Tromsø. 

Påmeldingsfristen er utløpt, ta evt kontakt med gerd.kristoffersen@rafisklaget.no