Bli med oss på ryddelaget!

Søppel i havet er et enormt miljøproblem som berører alle og for femte året på rad støtter Norges Råfisklag ryddeaksjoner langs kysten fra Finnmark til Nordmøre.

Foto: Lisbeth Nikolaisen Drotz, Norges Råfisklag

02. jun 2022 - Norges Råfisklag


Som en del av vårt samfunnsansvar har Råfisklaget øremerket én million kroner til ryddeaksjoner som utføres av lag og foreninger i områdene fra Finnmark i nord til Nordmøre i sør. Det er Synne Guldbrandsen og Amalie Oda Harland som er ansvarlig for fordeling av pengestøtte til ivrige ryddere langs kysten.

- Etter to år med restriksjoner er det endelig åpnet opp for at ryddeaksjoner kan gjennomføres som normalt, og vi håper derfor at ekstra mange blir med på årets ryddedugnad, sier Guldbrandsen.

Hva og hvor kan man rydde
Råfisklaget roser alle ivrige ryddere som har tatt i et tak for miljøet de fem årene støtteordningen har vart, og erfarer at idrettslag og foreninger i enkelte områder har vært mer aktive enn i andre områder. Harland ønsker derfor å oppfordre idrettslag og foreninger langs hele den langstrakte kysten om å rydde ei fjæra.

- Dette er en fin måte å gjøre en innsats for miljøet, og nærmiljøet der du bor, og samtidig få pengestøtte til idrettslaget eller foreningen.

Det er «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder, og Guldbrandsen og Harland oppfordrer lag og foreninger om å søke allerede nå.

Slik søker du

Hvem kan søke
Alle lag og foreninger fra Finnmark til Nordmøre.

Prioriteringsområder 2022
Yttersideområder, områder nært fiskevær samt områder som tidligere år ikke har blitt ryddet vil prioriteres. Strandsonene på Tromsø-øya prioriteres ikke. Midlene skal fordeles jevnt over Råfisklagets område. Dersom noen områder dekkes godt, kan fordeling av støtte justeres som følge av dette.  

Før søknad om støtte sendes til Råfisklaget må ryddeaksjonen være registrert på ryddenorge.no

Ved behov for ryddemateriell eller transport av søppel til deponi, forutsetter vi at dere bruker refusjonsordningen til ryddenorge.no og kommunens/friluftsrådenes tjenestetilbud.

TRYKK HER for å fylle ut og sende inn søknad

Synne Guldbrandsen og Amalie Oda Harland er ansvarlig for fordeling av støtte, og håper at mange blir med på ryddedugnaden

Synne Guldbrandsen og Amalie Oda Harland er ansvarlig for fordeling av støtte, og håper at mange blir med på ryddedugnaden

Søknaden skal inneholde:

 • Link til ryddeaksjonen fra ryddenorge.no og aksjonskode.
 • Navn på laget/foreningen.
 • Organisasjonsnummer til laget/foreningen.
 • Bankkontonummer til laget/foreningen.
 • Navn på kommunen.
 • Navn på området/fjæra.
 • Navn på kontaktperson.
 • E-post til kontaktperson.
 • Beskriv behovet for rydding av området.
 • Lengde på fjæra som skal ryddes.
 • Antall deltakere på ryddeaksjon.
 • Angi hvis det er spesielle frakt- eller transportkostnader knyttet til ryddedugnaden.
 • Tidspunkt for rydding.

Vi tar kontakt med oppgitt kontaktperson på e-post, beregn inntil to ukers behandlingstid på din søknad.

Når ryddingen er gjennomført, må følgende gjøres for å få utbetalt støtte:

 1. Register ryddeaksjonen som avsluttet på ryddenorge.no
 2. For at vi skal vite hvilken sak det gjelder, svar på e-posten du mottok med tilsagn fra Råfisklaget og legg ved:
    a. Rapport og bilder som viser dugnadsinnsatsen. Bildene må være godkjent til bruk på Råfisklagets nettsider og sosiale media.
    b. Dokumentasjon/kvittering for innlevert søppel til deponi.

Vi sender bekreftelse på at vi har mottatt og godkjent rapport, og at pengene utbetales. Dersom vi ikke mottar dokumentasjon før kalenderårets slutt vil støtten tilbakeføres og dermed ikke utbetales.

Lykke til! Har dere spørsmål, kontakt oss telefon 77 66 01 00 eller epost firmapost@rafisklaget.no

Tagg oss gjerne i sosiale media @rafisklaget #forkystensverdier