Derfor er prisen på kongekrabbe historisk høy

Aldri før har fiskerne fått bedre betalt for kongekrabben enn nå i høst, og for første gang er kiloprisen på over 400 kroner. Det virker som at markedet ikke kan få nok av denne arktiske delikatessen. Men hva er egentlig årsaken til de høye prisene?

Foto: Norges Råfisklag

11. Nov 2021 - Lisbeth Drotz


- Det er rett og slett tilgang og etterspørsel som trigger den betalingsviljen vi ser nå. Mange av fiskerne har nå brukt opp sin krabbekvote. Det gjør at tilgangen blir begrenset, samtidig som etterspørselen i markedet fortsatt er høy, sier Råfisklagets markedssjef, Synne Guldbrandsen.

Markedet bestemmer

Markedssjefen forteller at høy etterspørsel gjennom hele året og tomme lager ute i markedene har ført til den spesielle pris- og markedssituasjonen som næringen opplever denne høsten. Selv om kongekrabben i hovedsak selges til hotell- og restaurantnæringen i Asia, Europa og USA, har etterspørselen vært jevn gjennom hele pandemien.

- Når ett marked har stengt, har et annet åpnet. Etterhvert som lettelser inntrer og restriksjoner oppheves, vokser etterspørselen i takt med dette. Den sterke etterspørselen har ført til at store volum av norsk kvote ble fisket i første halvår, opplyser Guldbrandsen.

Også nettsalg, som ble spesielt populært i Asia og USA under pandemien, bidrar til at lagrene er tomme. Markedet opplever nå en begrenset tilførsel av krabbe da kvotene nærmest er oppfisket i både Norge og Alaska, og kun 40 prosent av de russiske kvotene gjenstår. Samtidig vil etterspørselen fortsette å øke inn mot jul og nyttår.

- Nå er det spesielt Europa og USA som etterspør den norske krabben, både levende og fryst, mens Russland som begynte sitt fiske i september, er veldig stor leverandør til det Asiatiske marked, forteller markedssjefen.

Norsk krabbe smaker best på vinteren
Den norske kongekrabben skiller seg ut ved at den fanges kystnært av fiskere som er opptatt av å ivareta kvaliteten på en god måte, og krabben leveres raskt etterpå. Levevilkårene i det kalde, klare havet i nord gjør smaken helt utmerket. Det er fra nå av, og utover vinteren at den norske krabben har størst kjøttfylde og er på sitt beste. Etter å ha skiftet skall i mai, har den brukt sommeren og høsten på å vokse inn i sitt nye skall.

Som sjømatelsker og skalldyrentusiast planlegger Råfisklagets markedssjef å ha kongekrabbe på årets julebord. Hun har et tips til de som planlegger det samme:

- Det er lurt å sikre seg denne fantastiske delikatessen allerede nå!

Det er på vinteren at kongekrabben er på sitt aller beste. Foto: Norges sjømatråd

Det er på vinteren at kongekrabben er på sitt aller beste. Foto: Norges sjømatråd

Fakta om kongekrabbe:

Kongekrabben ble satt ut av russiske forskere ut i Murmanskfjorden på 1960-tallet for å etablere en ny fiskeressurs. Derfra spredde den seg østover og vestover langs kystlinjen, samt utover i åpne havområder i det sørlige Barentshavet. I norske farvann har den eksistert i ca. 60 år, og er nå en etablert ressurs.

Norske myndigheter prøver å hindre at krabben sprer seg langs kysten vest- og sørover og har derfor innført fritt fiske på den, fra Nordkapp og vestover. Innenfor det kvoteregulerte området øst for Nordkapp (se kart under) er målet å opprettholde et langsiktig kommersielt fiskeri, samtidig med at spredningen vestover begrenses til et minimum. Utenfor Øst-Finnmark er målet å holde en lavest mulig krabbebestand gjennom et fritt fiskeri. 

Det kvoteregulerte området er innenfor den blå linjen. Kilde: Fiskeridirektoratet

Det kvoteregulerte området er innenfor den blå linjen. Kilde: Fiskeridirektoratet