Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Den skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I tillegg skal den sikre allmenheten tilgang til informasjon om disse forholdene.

01. jul 2022 - Gerd Ingeborg Kristoffersen


Norges Råfisklag SA arbeider nå med å oppdatere retningslinjene våre for å bringe dem i samsvar med åpenhetslovens krav og med å kartlegge våre leverandører og forretningsforbindelser. Når dette arbeidet er ferdig, vil det blir gjennomført en risikoanalyse hvor vi ser på potensiell risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i de ulike delene av vår egen virksomhet, i leverandørkjedene og overfor øvrige samarbeidspartnere.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om Råfisklagets arbeid med åpenhetsloven kan du sende en skriftlig henvendelse til firmapost@rafisklaget.no. Kontaktpersoner i tilknytning til åpenhetsloven er administrerende direktør Svein Ove Haugland og juridisk rådgiver Gerd Ingeborg Kristoffersen.