Fiskipedia

Råfisklagets kunnskapsorakel
Kvalitet

Behandling av hvalkjøtt
Veiledning i behandling av hvalkjøtt.
10.11.2022
Koke og pakke reker
Veiledning for koking og pakking av reker om bord. Tilpasset Mattilsynets godkjenningsordning og en systematisert fremstilling av beste praksis om bord i kystrekebåter.
23.11.2022
Kvalitet på første hånd
En veileder om systematisk kvalitetsarbeid.
09.11.2022
Kvalitetsfeil på råstoff - følgeskader på ferdigvare
Her finner du eksempler på hvordan skader på råstoffet blir synlige i ferdigvarene, f eks filet, tørrfisk og saltfisk.
23.11.2022
Saltfisk
Veiledning - hvordan produsere kvalitetssaltfisk.
16.11.2022
Taskekrabbe
Biologi, sortering, kvalitet og fangstbehandling.
10.11.2022
Tørrfisk
Veiledning i produksjon av tørrfisk.
16.11.2022
Veileder fangst og produksjon av kongekrabbe
Veilederen inneholder info om regelverk, biologi, fangsthåndtering, produksjon og marked.
10.11.2022