Økonomi

Avtale om oppgjør som signeres med BankID
21.05.2023
Avtale om trekk i oppgjør
Fisker og kreditor kan bli enige om at en andel av fangstoppgjøret fra Råfisklaget skal gå direkte til kreditor.
14.09.2022
Endring av kontonummer
20.09.2023
Forklaring til trekk på fiskers avregning
Råfisklaget foretar trekk i oppgjør for egen avgift og offentlige avgifter. Her forklarer vi de forskjellige trekkene.
02.01.2023
Hva er en sluttseddel?
Den norske sluttseddelen for omsatt villfisk er unik i verdenssammenheng. Når man høster av en felles ressurs er dokumentasjon for mengde fangstet og verdi av omsetning av avgjørende betydning for å ha kontroll over bestandens tilstand og opprettholde en hvit økonomi. Norge er det eneste landet som har begge disse verdiene på en og samme kvittering.
29.07.2022
Oppgjørsavtale ansatt fisker
Reder kan avtale akontoutbetaling til ansatt fisker.
21.10.2022
Samfiskeordningen og leiefartøyordningen
Ved samfiskeavtale og leiefartøyavtale vil alltid eier av kvotefartøyet motta avregninger og oppgjør fra Norges Råfisklag.
21.10.2022
Slik regnes den dynamiske minsteprisen ut
Det er flere faktorer som styrer hvor mye fiskerne får betalt for fangsten sin, og disse kan endre seg raskt. Minsteprisen på blant annet torsk regnes derfor ut av en datamodell som fortløpende fanger opp endringer, og prisen oppdateres annenhver uke. I denne videoen kan du se hvilke faktorer som er med på å styre utregningen av dynamisk minstepris, og hvordan førstehåndssalg av villfanget fisk og skalldyr foregår for de flere tusen fiskerne som skaper verdier langs norskekysten.
06.09.2023